Address   

Shenzhen Huahao Film and Media 2F, Building B9, ShaHe Industrial Area, Baishizhou, Nanshan, 518053 Shenzhen, China


Phone number   

+86 7558 6096 810


Email   

zhangwei77777@126.com zhang.films.festivals@gmail.com